top of page

BOTANY Bilim Merkezi

Botany | Ayça Altan - Leyla Öztürk

Çevresel zorlukların artması ve insan faaliyetlerinin gezegenimize etkisi sonucu sürdürülebilirlik kavramı yeni ‘olmazsa olmaz’ olarak ortaya çıkmıştır.


Sürdürülebilirlik başlığı altında yeşil altyapı kavramının planlama ve tasarımda kullanılması, kent ölçeğinde yeşil alanların mekansal kurguya dahil edilmesi, ağaçların bütünlük sağlayan planlama ögesi olmalarını sağlamıştır.

Mekanda bilim tiyatrosu olarak belirlediğimiz merkez, bir ağaç formu içine yerleşerek mekanda birleştirici unsur olmaktadır.


Ağaç formundan yola çıkılarak, ağacın gövdesinin köküne ve dallarına uzanışı form olarak ele alınmıştır. Ahşap plakalardan oluşan bir çekirdek modellenmiş ve gövdenin eğimi çekirdeğe verilmiştir.


Genel Perspektif

Comments


bottom of page