top of page
sandalye
2021-2022 Bahar Dönemi                İÇT Dikey Mekan Tasarım Stüdyosu

LAZZONİ

ÖRNEK MAĞAZA TASARIMI

Öğrencilerden Atakule’nin en üst katını yeniden düşünmeleri ve bir 'esinevi' olarak yeniden yorumlamaları beklenmektedir. Tasarlanacak olan esinevinin ana işlevi sergileme olacaktır. Her öğrenci binanın tarihi, bağlamı ve mekânsal kurgusuyla ilişkilenebileceğini düşündüğü bir maddi/maddi olmayan kültür mirası belirleyecek ve bu mirası bir sergi tasarımına dönüştürecektir. Sergileme işlevine ek olarak listelenen işlevlere ait mekanlar da proje kurgusuna dahil edilecektir. Proje sürecinde yapının plan alanının %60'ını geçmeyen bir asma kat tasarımı zorunludur. Fakat belirtilen işlevlerin nasıl bir anlayışla ele alınacağı ve yapının hangi katında gerçekleştirileceği tamamen öğrenciye bırakılmıştır. Öğrencilerin mekanı tasarlarken getirecekleri işlevsel, biçimsel, yapısal ve mekânsal yaklaşımların, seçilen mirası yansıtması projenin temel amacıdır. Dolayısıyla öğrencilerin proje-tasarım aşamasına geçmeden önce mekânsal analizlerin yanında mirasa ilişkin de araştırma çalışmaları yapmaları büyük önem taşımaktadır. Seçilen mirasın tasarıma düşünsel ve biçimsel anlamda aktarımı dışında, projenin diğer bir önemli beklentisi de içmimarlık mesleğinin gerektirdiği ölçeğe inebilme becerisidir. Bu kapsamda, öğrenciler genel mekânsal yaklaşımların yanında sergileme mekanına daha detaylı baktıkları, sergi tasarımını ele aldıkları "özel alan" paftaları tasarlayacaklardır.

STÜDYO YÜRÜTÜCÜLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Güliz TAŞDEMİR

Öğr. Gör. Onur KUTLUOĞLU

Öğr. Gör. Eren YÜNÜR

Öğr Gör. Şükran Büşra ÜMÜTLÜ

YL Burs. Dilan DAĞLI

bottom of page