top of page
2020-2021 Yaz Dönemi

Sahne ve Set Tasarımı

Tiyatro ve sahne sanatları tarih boyunca insanlığı, devrimleri, siyasi, toplumsal ve kültürel yapıdaki değişimleri yansıtmıştır. Günümüzde sanat içerikli bir eğlence olmanın dışında, toplumların sosyal ve kültürel yapısını yansıtmakta ve teknoloji, iletişim gibi farklı faktörlerin etkisi ile değişmektedir. Tiyatroda sahne tasarımında önemli olan; bir düşünceyi/anlamı/iletiyi/gereksinimi en iyi biçimde ifade edebilecek mekânsal verileri ortaya koymaktır. Ders kapsamında sahne ve set tasarımı tiyatro/müzikal sahnesi ile mekân ilişkisi çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu bağlamda konu, tarihsel gelişim süreci, mekân ve tiyatro sahnesi arasındaki etkileşim değerleri açısından aktarılacaktır. Tasarımda esnek ve değişebilir sistem yaklaşımları, müzikal sahneleri üzerinden değerlendirilecektir.

Öğrencilerden seçilen bir oyun/müzikal üzerinden değerlendirme yapmaları beklenmektedir. Seçilen eserin değerlendirmesi öğrenciler tarafından yapılacak ve sahne kurgusu anlamsal ve fizikler ihtiyaçlar dikkate alınarak değerlendirilecektir. Ara sınavda ön çalışma olarak sistem kurgusu aktarılacak, oyun afişi ve eskiz tasarım yaklaşımı belirlenecektir. Finalde sahne tasarımına ait müzikli animasyon ve afiş çalışması sunulacaktır.

DERS YÜRÜTÜCÜSÜ

Dr. Öğretim Üyesi Betül Bilge Özdamar

bottom of page