top of page

Duygu Sayar

Charlie'nin Çikolata Fabrikası Üzerine...
Charlie’nin Çikolata Fabrikası filminde Charlie’nin karakterine yön veren evin çatısı incelendi.
Estetik işlev paftasında, incelenen çatının hiperbolik geometriye sahip olduğu ve bu geometrinin, parçaların birbirine bükülerek tutunması sonucu oluştuğu belirlendi. iki boyut, rölyef ve maket çalışmaları oluşturulurken bir merkez ve bu merkezin etrafına bükülerek konumlanan yüzey elemanları tariflendi.


Sembolik işlev paftasında duygu, melankoli olarak belirlendi. Melankolinin "kara sevda" tanımından yola çıkılarak siyaha doygun bir renk çalışması ve derinlik algısı oluşturacak bir çizgi çalışması yapıldı. Çatının eksik kiremitlerinden yola çıkarak sahip olunanları tatlandırabilmek düşüncesine ulaşıldı. “Reçelli etimek” tat olarak seçildi ve onun pürüzlü ve parçalı dokusunu tat ve doku çalışmasında yansıtmak amaçlandı. Bu üç çalışmadan yola çıkılarak yapılan ortak çalışma ve ona uygun boşluklu yapılanmaya sahip üç malzeme seçildi.


Bir harabe olarak nitelendirilebilecek bir evin, bir aileye yuva olabilme gerçekliğinden etkilenilerek bir önermede bulunuldu: ''Sahip olduklarını tatlandırmayı seçen insanlar için üzerinden kiremitleri düşmüş çatılar, yıldızlara açılan birer kapı olabilirler.''

Pragmatik işlev paftasında da bu fikirden yola çıkılarak "Çikolata ve Hediye" kapsamında nane, likör, tarçın vb. çeşitlenen acı tatların çikolatalar ile harmanlanıp alıcının deneyimine sunulduğu bir kiosk tasarlandı.


 

 

ÇATIYI OLUŞTURAN HİPERBOLİK GEOMETRİ

 
Comments


bottom of page