top of page

Leyla Öztürk

Charlie'nin Çikolata Fabrikası Üzerine...


Fabrika ve mahallenin kent görünümü incelendi.

Sahnenin okuması bir yaprak dokusu ile yapıldı. Eylem kelimeleri uzama, tekrarlama ve dallanıp budaklanma olarak analiz edildi. Seçilen sahnenin kendisinden ve eylem kelimelerinden bir çıkarım düzen çizimi yapıldı. Yapılan çizimdeki siyah kare ve çizgiler tarafından tanımlanan kare 2,5 boyutta ekside ve artıda gösterildi. Üç boyuta gelindiğinde ana kare ve çizgiler sonucu tanımlanan kare boyutlandırıldı.


Seçilen Sahneden bir duygu seçildi. Seçilen duygu sahnedeki karamsarlığı ancak sonunda varılan yeri temsilen melankoli ve umut duygusu olarak ele alındı. Bu duyguyla renk, çizgi, doku ve onlardan alınan bilgiyle ortaya çıkan ortak çalışmaya varıldı. Ses ve çizgi çalışmasında sahnedeki sesler farklı kalınlıklarda gösterildi. Doku çalışması melankoliden umuda geçişi ve bu geçişteki katmanlılığı sergiledi. Ortak çalışmaysa tat, ses ve renk çalışmalarını kapsayan melankoliden umuda giden bir çalışma oldu. Malzeme seçimlerinde katmanlılık, kabartılı dokuya bakıldı.


50-65 yaş Kitap ve Çikolata seçildi. Mekanın kitap kulübü olması öne çıkarıldı. Çikolata ise mekanda tadım ürünü olarak kitaba eşlik etmesi sağlandı. Mekan içindeki ana eylem alanları üç boyutta gösterilen iki küp olarak seçildi. Bu ana eylem alanları kitap kulübü ve çikolata satış alanı olarak leke paftasında gösterildi. Mekanın içine Ent'in altında toplanılmasına olanak sağlayacak donatı atandı. Donatıya renk ve donatı ile bağlantılı olan duvara ise doku atandı.


 

 
 Comments


bottom of page