top of page
2020-2021 Yaz Dönemi    İÇT221 Dikey Tasarım Stüdyosu

Gece | Gündüz

2020-2021 Yaz Dönemi’nde bağlamsal referansı bulunmayan, 250 metrekare taban alanına sahip, gece-gündüz kullanım durumunu ve çoklu kullanıcı/işlevi içeren bir kamusal mekân tasarlanması beklenmektedir. Bu doğrultuda projenin kapsamında yer alabilecek işlevler yürütücü ve öğrencilerin katılımcı yaklaşımıyla belirlenecektir.

Projenin amacı, yapılı bir çevre tanımı dahilinde (net sınırları cephe ilişkisiyle kurulan) seçili işlevleri ve kullanıcı birlikteliğini irdelemektir. Ek olarak, bağlamsal çerçeve öğrenciler tarafından senaryo kapsamında bir veri olarak değerlendirilebilir. Bu projenin amacı, üçüncü yarıyıl öğrencilerine mekânsal strateji geliştirme, mekânın olasılıklarını/potansiyellerini değerlendirme (yapısal bağlamda), kullanıcı- mekân birlikteliğine bağlı atmosferi geliştirmektir.

STÜDYO YÜRÜTÜCÜLERİ 

Dr. Öğr. Gör. Esin Dedeoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Güliz Taşdemir

Arş. Gör. Şükran Büşra Ümütlü

Dikey Stüdyo II

bottom of page