top of page

Çağılsu ULUSOY | Nazlıhan TURAN

THE LINE | AVM POP-UP STORE TASARIMI

The Line, Suudi Arabistan'ın Tebük bölgesinde inşa halinde olan akıllı çizgisel bir şehirdir. Şehir, Neom projesinin bir parçası olup 170 km uzunluğunda ve otomobil, sokak veya karbon emisyonu olmayacak şekilde tasarlanmıştır.

Neom'un ülkenin kuzeybatısında Kızıldeniz'e ve Suudi Arabistan'ın Mısır ve Ürdün ile paylaştığı sınırlara yakınlarında yer alması planlanmaktadır. NEOM'un ilk bölümünün 2030 yılına kadar tamamlamayı hedeflenmektedir. Projenin tahmini maliyeti 500 milyar dolar olacağı düşünülmektedir. Projenin tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarıyla desteklenmesi planlanmaktadır.

Bu proje artan popülasyonla beraber, kirlenmiş ve etrafa doğru organik bir şekilde genişleyen şehirler yerine, üst üste çizgi halinde organize edilmiştir. Hedefleri ise çok fazla doğaya müdahale etmeden sürdürülebilir, teknolojik bir kent yaratmaktır. Bir dizi benzersiz ama birbirleriyle bağlantılı topluluklar kurarak, eşitçil ve erişilebilir, çevreyle bağlantılı, geçirgen ve birbirini takip eden bir yaşam alanı kurmayı amaçlamışlardır.

The Line projesi üzerinden hem sürdürülebilirlik kavramını hem de markayı tanıtmak amaçlı; bir bilgilendirme, farkındalık noktası tasarlanmıştır.

Projeye referans vermesi amacıyla duvarlar çizgisel olarak konumlandırıldı ve böylece bir sınır hattı tanımlanmış olundu. Ayrıca şeffaf ve erişilebilir olmasını göz önünde bulundurarak duvarlara fonksiyon alanları yerleştirildi.  • Material Board
  • Broşür

Comments


bottom of page