top of page

Hamilton

Bensu Girgin | Nur Sena Esmer

•Seçilen 'Hamilton' adlı müzikalin seti tasarlanırken bedenin varoluşsal kavramının oluşturduğu mekânsallık ön plana çıkartıldı. Bu yüzden olabildiğince soyutlanmış bir mekan üzerinden ilerleyerek sanatçıların kendi bedenleri üzerinden ’’yer’’ i oluşturmalarını hedefledik.


•Mekanı; bedeni ana özne yaparak onun mekana verdiği şekil üzerinden tanımlanması hedeflenmiştir. Çünkü bir insanın biyografisinin içine gizlenen bir ülkenin oluşumunun hikayesi mekan ve beden arasında kurulan en öznel bağlardan birini tanımlıyordu.

•Mekanı deneyimlemek, bedenin mekanın içinde, üzerinde ya da dışında bir pozisyon almasıyla başlar. Beden o mekanda bir süre geçirdikçe, kendi varoluşunun içinde gömülü olan bir tür mekansallığı da beraberinde ortaya çıkarır. Bu deneyim boyunca beden ve mekan, ayrı ayrı nesnel olandan, olgusal olana doğru evrilir. Beden deneyimiyle birlikte o mekanda kendi yerini oluşturur; mekan, bedene yeniden ‘yer’ sahibi olma fırsatı verir; beden, kendi olgusal alanında yerin kendisidir.

‘Üçüncü/Öteki Yer’ Üzerine Bir Kavramsallaştırma Denemesi Senem KAYMAZ KOCA, Jonathan HALEProjeye ait portfolyoya ulaşmak için tıklayın...
Comments


bottom of page