top of page

WICKED

İrem Demiryürek | Büşra Kesici | Rabia Kılıç

Bu projede Wicked müzikali için bir sahne tasarlanmıştır. Wicked müzikalinin biçim ve anlam analizi yapılmıştır. Bu analiz doğrultusunda bir timeline oluşturulmuştur. Timeline müzikaldeki sahneleri, mekanları, atmosferi ve ihtiyaçları göstermektedir.

Bu analizler sonucunda müzikaldeki zaman akışı şimdiki zaman-geçmiş zaman-şimdiki zaman şeklindedir. Bu zaman akışı tasarımda referans alınmıştır. Bu akış doğrultusunda “küp patlatma” kavramı tasarımın temelini oluşturmuştur. Küpün patlaması ile şimdi-geçmiş arasındaki ilişki kurulmaktadır. Kapalı bir küp ile başlayan sahne şimdiki zamanı temsil ederken küpün patlaması ile geçmiş zamana referans verilmektedir. Son sahnede küp tekrar kapanmakta ve şimdiki zamana geri dönülmektedir.

Tasarım müzikalin geçtiği 6 mekandan referans alarak 6 sahne oluşturulmuştur.

Atmosfer tasarımında sis efekti, ışık ve müzikalin renkleri aktarılmıştır.
Comments


bottom of page