top of page

GREENTOP

LIVE OUT | Damla Taşdelen I Sinem Akgül I Zeliha Kamacı

TOBB ETÜ kampüsünde konumlanacak bir çalışma I dinlenme I eğlenme mekânı tasarımı gerçekleştirilmiştir ve bu tasarımların güncel ve ileriye dönük eğitim deneyimini kullanıcısının bakış açısı ile yaşatabilmesi amaçlanmıştır.


Doğadan aldığımız ilhamla kullanıcıya yeni bir topografya sunduğumuz alanda, ana fikrimiz doğadan kopmadan ona saygı duyarak özgürlüğü hissetmek oldu. Ham bir kütlenin içinden parçalar çıkarılarak boşaltılması fikri ile yola çıktığımız projemizde, kullanıcıya özgürlük sağlayan ve insan - doğa ile ilişkisine vurgu yapılan alan çözümleri sunuldu. Karbon ayak izini azaltmayı amaçlayan projede, bitki ekim alanları, yağmur suyu hasadı ile kullanıma hazır temiz su noktaları ve güneş panelleri ile sağlanan temiz enerjilere yer verildi.


Mekanın ana amaçlarından biri çalışma eylemine hizmet etmektir. Mekanda çalışma eylemi için oturum ve masalar bir arada yer almaktadır. Rahat oturum, ayakta kullanım, toplu ya da bireysel kullanım için çeşitli alanlar bulunmaktadır. Bu alanlar toplantı ve sunum gibi çeşitli amaçlara yönelik de kullanılabilmektedir.


Mekan ayrıca insanların birbirine ve doğaya yaklaşmasını, insanların doğanın olumlu etkilerini gündelik yaşantılarında hissetmesini de amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda bitki yetiştiriciliği mekanda yer alan diğer ana unsurdur. Bitkilerin farklı gelişim evrelerinin kullanıcıya deneyimleyebilmesi amaçlanmıştır.


Bitkilerin yetiştirilmesi amacıyla kullanılmakta olan alanda ayrıca güneş panelleriyle enerji üretimi ve arıtma filtreleriyle atık su dönüşümü gerçekleşmektedir. Kullanıcıların yararlanması amacıyla temiz su noktaları da yer almaktadır.

Comments


bottom of page