top of page

The Space of Encounter

2021-2022 Güz Dönemi
Dikey Tasarım Stüdyosu


Bu proje Giriş-Karşılama-Bekleme eylemlerine ilişkin alışılagelmiş işlevler ile tanımlanan mekanlar yerine, insan-mekan ilişkisinin ön planda tutulduğu, teknoloji ve iletişim imkanlarından yararlanarak farklı durumlara uyum sağlayabilen esnek ve sosyal alanlar tasarlanması üzerine kurgulanmıştır. Tasarlanan mekanların işlev-biçim, yapı-mekan yaklaşımları üzerinden yansıtılması beklenmiştir.


Bu bağlamda tasarlanan mekanların temelini oluşturan kimlik, mevcut bir örnek üzerinden ya da öğrenciler tarafından belirlenerek bir tasarım kriteri olarak ele alınmıştır.Комментарии


bottom of page