top of page

Les Misérables - Sefiller

Seda Aycan Bilenler | Çayan Özenç Culfa


Sefiller için bir sahne tasarımına başlarken, odak dönemin yapısal değerlerini sosyokültürel ve estetik anlamlarını değerlendirmek ilk adım oldu. Daha sonrasında Victor Hugo hakkında yapılan araştırmalar tasarım için mevcut dönemin Hugo'nun benliğinde nasıl şekillendiği noktasında rehberlik etti. Bu da daha sonrasında sinema gibi bir çok alanda renk, ses gibi duyusal referansların sahne sanatlarındaki araçları şekillendirmesini sağladı. İhtilal gibi dönemin önemli olaylarında kullanılan semboller karakterle ilişkilendirilerek açılımları yapıldı ve bütün bu ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak müzikal sahne sahne tasarlandı.


Sefiller genel olarak bir kişi veya bir topluluğun ötesinde, birbirinden farklı çeşitli statülerde herhangi bir insanın alabileceği bir tanım.

Bir çocuk, bir asker, bir anne, eski bir mahkum...

Ve bu durum eserde, Jean Valjean isimli eski bir mahkumun yaşantısına yoğunlaşarak ele alınmış. Kendisinin bir ekmek çalarken yakalanmasıyla başlayan mahkumluğu bir çok kez özgürlük adına başkaldırmasıyla on dokuz yıl bulmuş ve daha sonrasında da toplum onu her anlamda dışlanmış. Ona el uzatan tek kişinin en değerli mal varlıklarını çalması ve yakalanmasının ardından affedilmesi onun hayatında yeni bir dönüm noktası olur. Utancı ve vicdanı onu yeniler ve belediye başkanlığına kadar ulaşır. Buradaki olayların sonucunda yolu onun için belki de en değerli dönüm noktası olan Cosette ile kesişmesini sağlar. Daha sonra kaçak hayatı yaşarlarken kendisini Fransız ihtilal denemesine kadar bir çok olayın içerisinde kaldığı bu hikayede, ana odak her ne kadar Valjean da olsa, yolunun kesiştiği diğer sefillerin de hayatlarına dair önemli kesitler bize sunulmakta.Tasarımda mekansal İlişkiler ve ihtiyaç listesi;

•İç mekan – Dış mekan ilişkileri

•Birbirinden farklı mekan – atmosfer sunumu yapabilme

•Ortamsal değişimlerin sıklığı (çoğunlukla her şarkı yeni bir mekan)

•Birbirinden farklı mekanlara sahne kapanmadan geçiş ihtiyacı (aynı şarkı içerisinde birden fazla mekan ihtiyacı)

•Senaryonun kilit kısımlarında yer alan ‘’yükseklik’’ ile oluşan akış (katlar arasında değişim vs.)

•Solo performanstan, aşırı kalabalığa sahnenin kullanılabilmesi (dönen elemanlar sayesinde sahnenin ihtiyaçlarına bağlı sahne içerisinde odak bir başka sahne oluşumu)
Projeye ait portfolyoya ulaşmak için tıklayın...
bottom of page