top of page

GREASE

Eda Deniz Aktepe | Merve Yıldız | Şerife Gürbüz


Bu projede 1978 yapımı olan GREASE MÜZİKALİ konu alınıp, bu müzikal için sahne tasarımı gerçekleştirilmiştir.

Tasarımda her sahne için imgeler incelenip bu imgelerin sahne tasarımından odağı ve birbirleri arasındaki bağlantı gözetilmiştir.

 

Tasarım analiz ve ilişkilendirme olarak iki süreçte oluşturulmuş olup analiz sürecinde tüm sahnelerin mekan, imge, ses, odak, kişi sayısı, aydınlatma analizleri tek tek yapılıp bu başlıklar altında çıkan kavramların her sahne geçişinde hangi bağlamda ve nasıl sorularıyla ilişkileri sağlanmıştır. Tasarımın ikinci aşamasında bir tasarım kararı olarak imgeler odak halinde tutulup sahne için tasarım ögeleri ve elemanlar minimalize edilmiş ve odak her sahnenin imgesine çekilmiştir.

Projeye ait portfolyoya ulaşmak için tıklayın...
Comments


bottom of page