top of page

Ece Tekin

Charlie'nin Çikolata Fabrikası Üzerine...


Sahnede ele alınan soğukluk Willy’nin yalnızlık edindiği evinden yola çıkılarak estetik, sembolik ve pragmatik işlevleri tasarlanmıştır.


Form incelendiğinde yüzeylerin dizilerek kenetlenme sonucu çıkarılmıştır ve düzen, sistem ve eşitlik kavramlarına çıkılmıştır. Bu doğrultuda estetik işlev çalışması yürütülmüştür. Çizgiden rölyefe sonrasında kuvvetli ve bağ çeşitliliği olan üç boyutlu çalışma tasarlanmıştır.


Sembolik işlevde sahnede görünen Willy’nin babasına erişememesi ve yakınlık görememesi görülmektedir. Sonuç olarak duyguda yalnızlık elde edilmiştir. Renk çalışmasında beyaz(doğum), mavi(evdeki soğukluk), siyah ve kırılmalar (yalnızlık) olarak ele alınmıştır. Çizgi çalışmasında Willy’nin öfkelenişi sembolize edilmiştir. Ateşin beraberlik sağlaması beklenirken ayrıştırması zıtlığa yol açmıştır. Tat çalışmasında bu zıtlık kuru buzla yürütülmüştür. Dondurması gerekirken ağzı yakması soğuk duyguların yakması olarak adlandırılmıştır. Kuru buzun sıcak suyla teması halinde bir anda patlaması Willy'in duyguları olarak adlandırılmıştır. Ortak çalışmada düzen sistemin verdiği soğuklukla kırılmış olan ev sembolize edilmiştir. Malzeme seçimlerinde yarı saydamlık (babaya erişememe), soğukluk(duygular) ve pürüz(hayatın kendisi) olarak ele alınmıştır.


Pragmatik işlevde çikolata ve kahve kiosku tasarlanmıştır. zor kararlardan ve yoğun tempo yaşayan 25-30 yaşları için Yalnızlık duygusuyla tasarlanan kiosk bireysel alan tanımlamaktadır. Bireysellikten yola çıkılarak donatılar tasarlanmıştır ve aktivitelere(bireysel: su doku, manga dergileri ve kulaklık) olanak sağlanmıştır. Self servis olan kiosk müşteriyle bağını keserek özgür alan tanımaktadır. Bağ kurulmaması için içecek robotu sunulmaktadır. Kiosktan tohum alarak iletişim kurmaya ve izinizi bırakmaya olanak sağlanıyor. Tohumunuzun bakımını paylaşarak ve iz bırakarak yalnız olmadığınızı hissettirilmektedir. Zıtlık bu şekilde kurulmuştur. Malzeme seçiminde yarı saydam malzeme kullanarak karşı tarafa görme ama dokunamama hissi amaçlanmıştır. Renk seçimini renk çalışmasından gelen analizle beyaz(doğum,öz) rengine karar verilmiştir. Tüm bulgular doğrultusun da pragmatik işlev de bu şekilde bütünlükle tasarlanmıştır.


 

 
 bottom of page