top of page

Duygu Aydın

Charlie'nin Çikolata Fabrikası Üzerine...


Willy Wonka’nın keşfi sonucu varlığından haberdar olduğumuz Oompa Loompa’ların, ormandaki yuvaları kadraj olarak seçildi. Yuvaların birbirlerine ilişme şekillerinden yola çıkılarak öbekleşme ve saplanma eylemlerine ulaşıldı.


Estetik işlev paftasında öbekleşme ve saplanma eylemlerinden hareketle, iki boyutlu düzlem çalışması yapıldı. Düzlem çalışmasındaki kıvrımlı yapı ana iskelet olarak düşünüldü. Rölyef ve üç boyut çalışmasında da kıvrımlı ana iskelet, formun elemanları arasında kurduğu ilişki ile hareket sağlandı.


Sembolik işlev paftası merak ve gizem duygularını yansıtıp renk, çizgi ve doku olmak üzere üç başlıkta temellendi. Renk çalışmasında renk geçişleriyle merak duygusu ve ormandaki ışık huzmeleri yansıtıldı. Çizgi çalışmasında gizem duygusu odağında; kasnaklara gerilmiş ipler sahnedeki sesler ve merkeze doğru yakınlaşan çemberlerle hareket temsil edildi. Doku çalışmasında kullanılan jölenin sert görüntüsü fakat yumuşak yapısıyla gizem duygusu temsil edildi. Bu 3 çalışmadan gelen bilgiler doğrultusunda da bir ortak çalışma yapıldı ve malzemelere ulaşıldı. Malzemeler, merak ve gizem duygusunu yansıtabilmesi adına ışığın geliş açısına göre renk değiştirebilen camlar olarak seçildi.


Pragmatik işlev paftasında çikolata ve hediyelik eşya konsepti üzerinden ilerlendi. 35-50 yaş olarak belirlenen hedef kitlenin ihtiyaçlarına uygun olarak mekân kurgusu oluşturuldu. Mekânda seramik atölyesi, çikolata sergi alanı ve seramik sergi alanı majör alanlar olarak belirlendi. Mekânın kurgusunu anlatan paftaların düzeni form çalışmasından referansla oluşturuldu. Paftalarda kullanılan renkler de renk çalışmasından alınarak bütünlük sağlandı ve mekâna evrilme süreci, mekân içeriği paftalarda anlatıldı.


 

 
 Commentaires


bottom of page