top of page

CENTRUM

BERSU ALTIPARMAK - FEYZA AYBEY

Mekan tasarlanırken sokak imgesinden yola çıkılmıştır. Mekanda, kullanıcının bir sokakta veya kitap pasajında dolaştığı hissiyatı verilmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda mekanda sergileme alanlarının bazıları farklı mekanlara ayrılmış ve bu mekanlar için cepheler tasarlanmıştır. Bu cephelerde kullanılan malzemeler ile de sokak imgesi güçlendirilmiştir.


Şehir Merkez anlamına gelen “Centrum” kelimesi mekanın kendi içerisinde küçük bir yaşama alanı işlevi görmesinden gelmektedir.

תגובות


bottom of page