top of page

Berrin Adıyaman

Charlie'nin Çikolata Fabrikası Üzerine...


Hayali bir evren olarak ele alınan fabrikanın giriş eşikleri incelendi.


Seçilen sahnelerde olan hiperbolik elemanın yan yüzeylerinden ‘sıkıştırılarak’ oluştuğu çıkarımı yapıldı.


Estetik işlev paftasında; çizgi çalışmasında, dikeyde hiperbolik izler oluşturuldu. Hiperbolik izlerin sıkıştırılmaya referans verebilmesi adına yatayda çizgisel elemanlar tariflendi. Rölyefik düzende; çizgi çalışmasında tariflenen bu bağ hiyerarşik bir düzene oturtuldu. Daha sonra oluşturulan düzene zemin dahil edildi. Kavramsal maket yapılırken, dikeyde olan hiperbolik izler taşıyan elemanlar hiyerarşik bir düzene oturtuldu. Bu elemanları birbirine bağlanabilmesi ve ‘sıkıştırılması’ için ortalarından geçen 3 adet yüzey tanımlandı. Oluşturulan elemanların dengede durabilmesi için birbirlerini tamamlayan 2 çizgisel eleman kullanıldı.


Sembolik işlev paftasında; Fabrikaya atfedilen anlam, fabrikanın şehirde var olmasının tanıdıklığı ve fabrikaya ilk defa girilecek olmasının bilinmez heyecanı olarak ele alındı. Tanıdıklık ve bilinmezlik duygusunun yansıtılabilmesi için ‘beyaz ışık’ referans alındı. Beyaz ışığın tanıdıklığı ve gerekli şartlar yerine getirildiğinde beyaz ışığın kırılmasıyla oluşan bilinmezlik duygusuna dikkat edildi.Duygu-renk çalışması kadrajında, beyaz rengin farklı renklere ayrılması ele alındı. Çizgi-ses çalışması kadrajında, seçilen sahnelerde var olan birbirinden farklı seslerin, bir araya geldiklerinde seslerin üst üste binerek bir uyum sağladığı ve bir bütünün dayanılmaz içe çekiciliğini oluşturdukları analiz edildi. Yapılan çalışmaya beyaz ışığın kırılması dahil edildi. Baskı-tat çalışmasında, fabrikaya girildiğinde karakterlerden Mike TV’nin babasının söylediği replik referans alındı. “Mr. Wonka? Sure is toasty in here.” Bu replikten yola çıkılarak fabrikanın yüzeyinin yapış yapış bir his bıraktığı kanısına varıldı. Bu hissi yakalayabilmek için streç film ve su kullanıldı. Kadraja beyaz ışığın kırılması dahil edildi.Ortak çalışma da parçaların bir bütün oluşturması ve daha önce bahsedilen içe çekiliş aktarılmaya çalışıldı. Çalışmanın üzerine streç film serilerek baskı çalışmasına da referans verildi. Ortak çalışmaya da diğer çalışmalarda olduğu gibi beyaz ışığın kırılması dahil edildi.Malzeme seçimi yapılırken bilinmezlik hissini yansıtabilmek için saydam malzemeler araştırıldı.


Pragmatik işlev paftasında, çikolata ve kitap teması seçildi. Mekana, farsça kökenli dönen, içe çeken anlamına gelen ‘gird’ sözcüğü ile su anlamına gelen ‘ab’ sözcüğünün birleşimi olan ‘Gird-Âb’ ismi verildi.Mekanda özel basım ilk kitapların orijinal baskılarının yıpranmaması adına küçük numuneleri sergilendi. Numunelerde olan örnek sayfalar ziyaretçiler tarafından incelenilebilmesi için konuldu. Mekanda bulunan ‘anı defteri’ köşesi, ziyaretçiler mekandan ayrılmadan önce düşüncelerini ve ayın kitabını seçebilmeleri adına doldurulması için mekanda konumlandırıldı. Mekanın işleyebilmesi için ayda bir düzenlenen açık artırma ile anı defterinden elde edilen verilerle seçilen ayın kitabı satışa sunuldu. Mekansal maket, mekana dönüşürken bazı manipülasyonlar yapıldı. Seçilen malzemeyle dengeli bir birliktelik yakalanması için sergilenecek olan kitapların koyulduğu kısım beyaz renk belirlendi.


 

 
 Comments


bottom of page