top of page

Aleyna Özdoğan

EQUALL |TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 17 maddesinden 5.maddeyi '' Toplumsal Cinsiyet Eşitliği '' üzerinden aşamalı süreç izlenmiştir. Kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayatın karar verme süreçlerine tam ve etkin bir biçimde katılımların, her düzeyde lider olabilmeleri için eşit fırsatlar tanınmasıyla karar verici düzenlemelerin yapıldığı amaçlanmıştır.

Kommentarer


bottom of page