top of page

Benan Parsana

Charlie'nin Çikolata Fabrikası Üzerine...Yapılan tasarım, Charlie’nin Çikolata Fabrikası filminde ‘Bambaşka iki dünya arasındaki geçişi sağlayan fabrika’ üzerine temellendirildi.Fabrikanın içi ve dışı arasındaki geçişi sağlayan burgulu baca ve dübel ile kurulan ilişkinin devamı niteliğinde olup ‘oturma, dönme ve saplanma’ eylemlerine referans veren; iki boyut, rölyef ve maket çalışmaları ‘Estetik İşlev’ kapsamında tasarlandı.


‘Sembolik İşlev’ kapsamındaki duygu ve atmosfer çalışmalarında esas duygu olarak belirlenen ‘ARAF’, fabrikanın araf temsili olan burgulu bacası ile ilişkilendirilerek gri rengin hakim olduğu bir renk kolajı, sahneden alınmış ses üzerine kalın ve ince çizgiler ile oluşturulmuş bir kompozisyon, alkolün insan üzerinde farklı etkiler yaratarak arafı yaşatması sebebi ile seçilen şarabın ağızda bıraktığı tadın izi/dokusu ve üçünden gelen ortak çalışma sayesinde seçilen malzeme örneklerine dönüştürüldü.


Sürecin sonunda tüm çalışmaların birleşimi niteliğindeki ‘Pragmatik İşlev’ kapsamında; ‘Hediyelik & Çikolata’ üzerine çalışıldı. Viskinin kişiye özgü değişken deneyimler sunarak araf temsili olması sebebi ile oluşturulan ‘Viski & Çikolata’ mekanı, bireysel ya da kolektif tadım ve kültür etkinliklerine olanak verecek şekilde tasarlandı.

 
 

Tasarımın üzerine temellendiği Charlie'nin Çikolata Fabrikası filminden seçilen sahne.

 Comentarios


bottom of page