top of page

Geleceğin Süreli Yaşam Mekanları

2021-2022 Güz Dönemi
Dikey Tasarım Stüdyosu

Sefiller için bir sahne tasarımına başlarken, odak dönemin yapısal değerlerini sosyokültürel ve estetik anlamlarını değerlendirmek ilk adım oldu. Daha sonrasında Victor Hugo hakkında yapılan araştırmalar tasarım için mevcut dönemin Hugo'nun benliğinde nasıl şekillendiği noktasında rehberlik etti. Bu da daha sonrasında sinema gibi bir çok alanda renk, ses gibi duyusal referansların sahne sanatlarındaki araçları şekillendirmesini sağladı. İhtilal gibi dönemin önemli olaylarında kullanılan semboller karakterle ilişkilendirilerek açılımları yapıldı ve bütün bu ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak müzikal sahne sahne tasarlandı.Comments


bottom of page