Burcu KANLI

Otoportre Mekanlar: Şadi Çalık


Çalık Evi projesinin çıkış noktası, heykel sanatçısı Şadi Çalık’ın da etkilendiği postkapitalist bir tepkime diyebileceğimiz minimalizm metaforu oldu. Özellikle mekan kurgusu ve plan çözümü anlamında minimalizmden beslenen bir mekandan bahsetmek mümkün. Mekansal bölünme miktarı neredeyse sıfıra endirgendi. Buna karşılık içinde insanı tüm fonksiyonlara karşılık bulan bir iç mekan tasarlandı. Postkapitalist tavrı besleyebilmek adına brüt betona çokça yer verildi.


Biçim dilini oluşturan majör hareket, kütlede bir yırtık oluşturarak peyzaj alanını mekanın içerisine saplamak oldu. Plan kurgusu özellikle mekânsal bölünme anlamında minimalizm üzerinden temelleniyor. Mekandaki tek bölücü eleman heykel yapımı sırasında oluşan tozu engellemek amacıyla atölyede kullanılan alüminyum kapı oldu. 30 cm kotundaki basamak genişletilerek mutfak-yaşam alanı ve antre arasındaki bölünme kot farkıyla çözüldü. 60 cm kotundaki basamak ise peyzaj alanında keyifli bir oturum alanına dönüşüyor.