Burcu Kanlı - Nilgül Rabia Çiğdem

YAŞANILABİLİR ÇEVRE TASARIMCISI

3 farklı konteynırı üç farklı hikaye ile ele almak istedik. Bunlardan ilki, kişilerin yaşayabilecekleri alanın kurgusunu tasarlamak, ikincisi kişilerin çalışabilecekleri alanını maksimum kullanışlı hale getirmek. Üçüncüsü ise, kişilerin mesleklerinin getirdiği durum olan gözlemi bir alana yaymak. Bu üç durumun mekanlarını da solid, yarı saydam ve saydam mekanlar olarak tanımlıyoruz.

Geri dönüşüm felsefesinden yola çıkarak konteynerlara farklı bakış açıları ile yaklaştık. Bunun tasarımımızdaki bağlantısı da bizlere hem sistemsel hem de kullanım olarak yol açtı. konteynerlarımızı tasarlarken atıklarımızı geri dönüştürüp, yeniden kullanabilmeyi ve böylece çevreci bir yaklaşım ile gelişim sağladık.


Tasarım geometrisi yaklaşımı da mekanın yaklaşımından ortaya çıkmıştır. oluşumu geri dönüşüm sembolünden ortaya çıkmakta olup, soyutlandığında dörtgen haline getirilmiştir. geri dönüşüm üçgeninin birbirini takip etmesi bizim projemizi şekillendiren bir yol olmuştur. hareketin devamlılığını mekana donatılar ve ana hatlar ile sağlanmıştır. mekandaki dolaşım da ayrıca buna göre kurgulanmıştır.

AZALT TEKRAR KULLAN DÖNÜŞTÜRProjeye ait portfolyoya ulaşmak için tıklayın...