top of page

Bilgilendirme Noktası

2021-2022 Güz Dönemi
Dikey Tasarım Stüdyosu III

Proje kapsamında geleceğin teknolojik ve sürdürülebilir bilgilendirme mekanları ele alınmaktadır. Günümüzde bilgi ve insan etkileşimi konuları teknoloji çağının getirileriyle birlikte yeniden tanımlanmaktadır. Bilgi aktarımı; İnsan- Mekan-Ürün arasındaki ilişkinin yoğun olarak gerçekleştiği, dinamik bir aksiyondur. Bu bağlamda iyi çözümlenmiş bir bilgilendirme noktasının teknolojik temellerle; yalnızca mekansal anlamda değil kimlik ve kullanıcı öğeleri bakımından da kapsamlı bir şekilde düşünülüp tasarlanmış olması, mekan işlevindeki en önemli unsurdur.


Bu projenin amacı, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerine mekansal strateji geliştirmelerini, mekânın olasılıklarını/potansiyellerini değerlendirmelerini (yapısal bağlamda), kullanıcı- mekân-marka birlikteliğine bağlı atmosferi geliştirmelerini sağlamaktır.


Oluşturulan senaryoda, yeri ve markası seçilen, 2 işlev doğrultusunda ele alınması beklenen bilgilendirme noktasının; sürdürülebilir, yenilikçi ve teknolojik anlayışta tasarlanması projenin ön koşuludur. Seçilen markanın kurumsal kimliğinin mekan içerisinde okunabilir olması ve tüm çözümlerin bu bağlamda ele alınması gerekmektedir.


Mekan, Ankara- Tepe Prime yaşam kompleksinde yer alan açık orta alan içerisinde konumlandırılan 6*36 m ölçülerinde toplamda 216m2 dikdörtgen bir alan sınırları içerisinde tasarlanacaktır. Mekan geometrisi, açık-kapalı alan dengesi ve tasarım kriterleri doğrultusunda değiştirilebilir. Açık alanlarda tasarlanacak projeler için dış mekana uygun tasarım temellerini göz önünde bulundurarak yapının dış kabuğu ile beraber tasarlanmalıdır. Bilgilendirme yapılacak ürün ya da marka seçimi verilen iki ana başlığa uygun olarak seçilmelidir. İkinci sınıf öğrencilerinin bireysel, üçüncü sınıf öğrencilerinin 2kişilik gruplar halinde sürece katılımları beklenmektedir. Üçüncü sınıf öğrencilerinden mekan hacminin%50lik bir kısmı içerisinde asma tavan çözümlemeleri beklenmektedir.


Kommentare


bottom of page