top of page

Beril KANTAR | Ecem ÇIKRIKCI

ESENBOĞA - Beklemenin Mekânı

Esenboğa Havalimanında bekleme alanları, kullanıcının harcayacağı zamana göre şekilleniyor. Zamanın akışı ve mekânların ayrılığı olarak tanımlanan tasarım, üç parçaya ayrılmış zaman bölgeleri olarak öne çıkıyor. Bar alanı, hızlı akan zaman bölgesine eşlik ederken, ilerleyen bölgelerde zaman, özelleştirilmiş ve kişisel sınırları daha net hissettiren oturma elemanlarıyla ilerliyor.

Mekân üçe parçalanarak, iç içe geçen üç atmosfer sunuyor. Harcanacak zamana ve beraberinde getirdiği beklentilere göre konumlanabileceğiniz bir düzen oluşturuyor.

Z1 Kısa süreli beklemeler için, kalabalık gruplara hizmet etmeyi amaçlayan oturmalar bar çevresinde organik bir dille var oluyor.

Z2 Oturma düzeni ve elemanlarıyla çalışmaya, dinlenmeye ve beklemeye hizmet eden bu amfi alanı, aynı zamanda çalışmakta ve gerekli durumlarda farklı aktivitelere elveriş sağlıyor.

Z3 Kişisel alanlar yaratılabilen, kişinin kendi kendine kalabileceği ve yavaş akan zamana uyum sağlayan üçüncül bölge düzenlemelerinde var oluyor.


Projeye ait portfolyoya ulaşmak için tıklayın...
Comments


bottom of page