top of page

Have a BREAK | Aleyna İBİŞ - Şerife GÜRBÜZ

Durukan Şekerleme Yeni Nesil Ofis ve Çalışma Alanı Projesi

Durukan Şeker Fabrikası için tasarlanılan "Have a BREAK" break kavramı üzerinden gelişti. Break'in ele alınan 3 anlamı üzerinden mekanın form, işlev ve atmosfer kararları belirlendi. Kırmak anlamı forma, mola anlamını mekanın işlevine ve şanslı bir seçenek olan anlamıda atmosfere atfedildi. Mekanın genel fonsiyonları; kişisel hub alanları, kolektif alan, rahat oturum alanları, mutfak ve bar olarak kurgulandı.

 

Mekan kurgusunu oluşturan kırılma formu, mekanın fonksiyonlarıyla senkronize olup, mekan elemanları arasında uygun deformasyona uğrayarak tanım kazandı. 

 


 


 


 

Giriş Alanı

 

Kolektif Alan

 

Kolektif Alan ve Kişisel Alanlar

 

Koridor Alanı

 

Kişisel Alan

 

Rahat Oturma & Bar Alanı

 

Mutfak & Bar Alanı

 
Projeye ait portfolyoya ulaşmak için tıklayın...

Σχόλια


bottom of page