top of page
2020-2021 Bahar Dönemi        

Mobilya ve Mekân Donatısı Tarihi

Ders, 1851 yılındaki Londra’daki Evrensel Sergi’den başlayarak, her hafta değişik bir döneme (sembolik olarak değişik bir on yıla) odaklanır ve önce bu ‘zamanların ruhunu (zeitgeist)’ -dönemin siyasal, toplumsal, ekonomik, bilimsel, teknolojik ve kültürel değişimleri üzerinden- anlatmaya, daha sonra da bu tarihsel ortamın sinema, edebiyat, sanat, mimarlık, iç Mimarlık, moda, grafik ve endüstri tasarımı, v.b. gibi alanlarda ne tip ürünler/üretimler ortaya çıkardığını sunmaya çalışır.   

Öğrencilerden seçtikleri bir tasarım nesnesini, bu nesnenin ortaya çıktığı zamanın ruhuyla (zeitgeist) ilişkilendirerek ve bu dönemde farklı sanat ve tasarım disiplinlerinde ortaya çıkan diğer üretimlerle beraber okuyarak bir çalışma yapmaları istenmiştir.

DERS YÜRÜTÜCÜSÜ

Doç.Dr. Umut Şumnu

bottom of page