top of page
2020-2021 Güz Dönemi  İÇT Dikey Stüdyo I
2020-2021 Bahar Dönemi  İÇT442 Mezuniyet Stüdyosu
BEKLEMENİN MEKANI.png

BEKLEMENİN

MEKÂNI

Öğrenciler, Ankara Esenboğa Havaalimanında yer alan uçağa gidiş kapıları arasındaki bekleme mekânını tasarlayacaklardır. Stüdyo, bu anlamda öğrencileri gidilen yer ve varılan yer arasında pasif/eylemsiz bir ara-mekân olan ve çoğunlukla “zaman öldürmek” için kullanılan bekleme mekanları üzerine düşünmeye davet eder. “Bekleme mekânlarına ilişkin beklendik çözümler yerine beklenmedik mekânsal uygulamalar yapılabilir mi?” sorusu projenin merkezinde yer alır. Bu sorudan hareketle, öğrencilerden öncelikle bekleme eylemi üzerine düşünmeleri ve beklemenin mekânsal karşılıklarını sunmaları istenmektedir. Bekleme mekânları, farklı kullanıcı grupları tarafından kullanılan ve uzun / kısa süreli, pasif / aktif, gece/gündüz kullanımı sonucunda çeşitli işlevlere hizmet eden mekânlardır. Öğrencilerin projelerinde bu mekânsal ve işlevsel çeşitliliği yansıtmaları büyük önem taşımaktadır.

STÜDYO YÜRÜTÜCÜLERİ 

Doç.Dr. Umut Şumnu

Öğr.Gör.Dr. Özgür Yakın

Arş.Gör. Gülşah Şenocak

ESENBOĞA   HAVALİMANI BEKLEME ALANI PROJESİ

442 BRİEFİNG.jpg
bottom of page