top of page
Resimli Komşu Ülkeler Sokak
2022-2023 Bahar Dönemi  İÇT442 Mezuniyet Stüdyosu

LIVE OUT

22-23 Bahar dönemi mezuniyet projesi Koleksiyon Mobilya iş birliği ile yürütülmüştür. Öğrencilerden TOBB ETÜ kampüsünde konumlanacak bir çalışma & dinlenme & eğlenme mekanı tasarlamaları beklenmiştir. Tanımlanacak mekanın kampüs alanı içerisinde temelde belirlenen bu üç işleve ek olarak yan fonksiyonlar da barındırması istenmiştir. Önerilen projenin en önemli beklentisi çoğalabilme, üreyebilme, güncel ve geleceğe dönük eğitim deneyimini kullanıcısının bakış açısı ile yaşatabilmesidir. Sınıf yerine bir kamusal alan önermesi yapan proje, kolektif bir mekan olarak düşünülmüştür. İnsan - insan / insan - doğa / insan - yapı / yapı - teknoloji arasındaki etkileşimin gözetilmesi beklenmiştir. 7 / 24 açık olması planlanan alanın, öğrencinin her türlü çalışma, eğlenme ve dinlenme aktivitesine cevap verecek nitelikte olması projenin temel beklentisi olmuştur. Tasarlanan mekanın tamamı ya da bir kısmı gerektiğinde hareket edebilir ve kampüs alanının istenilen bir noktasında yeniden konumlandırılabilir olarak kurgulanmıştır. Esnek mekan tasarımının ön planda olduğu projede malzeme seçimi, dört mevsim ve açık hava koşulları dikkate alınarak yapılmıştır. Bu noktada her öğrenci kamusal mekan, kentsel iç mekan, esnek mekan tasarımı, kentsel donatı bağlamında araştırma yapmıştır. 

STÜDYO YÜRÜTÜCÜLERİ 

Doç.Dr. Umut Şumnu

Dr.Öğr.Üyesi Özgür Yakın

Öğr.Gör. Şükran Büşra Ümütlü

Öğr.Gör. Gülşah Şenocak

bottom of page