top of page
Ay
2023-2024 Bahar Dönemi  İÇT442 Mezuniyet Stüdyosu

BİLİM MERKEZİ

23-24 Bahar dönemi mezuniyet projesi kapsamında öğrencilerden yaratıcı ve işlevsel bir bilim merkezi iç mekânı tasarlamaları beklenmiştir. Stüdyo, bu anlamda öğrencileri, bilim merkezleri / sosyal mekanları / bilim ve teknoloji müzeleri ve bu işlevlere hizmet eden yeni nesil tasarım yaklaşımları üzerine düşünmeye davet etmiştir. Listelenen mekanlara dair örneklerin yaratıcı ve öğretici bilim merkezi kapsamında incelenmesi önemli görülmüştür. Mekanın, farklı yaş gruplarına hitap eden çeşitli öğrenme, çalışma, eğlenme ve dinlenme aktivitesine cevap verecek nitelikte olması istenmiştir. Bilimin önemini vurgulayarak, öğrenmeyi teşvik eden bir tasarım beklenmiştir.

STÜDYO YÜRÜTÜCÜLERİ 

Doç.Dr. Meryem YALÇIN

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Fatih KARAKAYA
Doç. Dr. Betül BİLGE ÖZDAMAR
Öğr. Gör. Gülşah ŞENOCAK
Arş. Gör. Setenay ÖZSOY
Asst. Feyza MENDİ

bottom of page