top of page

KAMP
ALANI

Öğrencilerden, kırsal ya da ormanlık bir alanın içinde izole olmuş bir kamp alanı tasarımları beklenmektedir. Bu kamp alanı, öğrencinin kendi seçeceği kullanıcı grubunun dinlenme, sosyalleşme, rekreasyon, çalışma gibi ihtiyaçlarını belirli bir süreyle karşılayacak biçimde tasarlanacaktır. Seçilen kullanıcı grubunun özel ihtiyaçları için esnek mekanlar kurgulanması hedeflenmektedir. Atmosfer kurgusunun düşünsel ve biçimsel anlamda aktarımı dışında, projenin diğer bir önemli beklentisi de içmimarlık mesleğinin gerektirdiği ölçeğe ulaşma becerisidir.

Kamp konsepti; kullanıcının doğa ile bağını güçlendirmeyi, ruhsal ve bedensel rehabilitasyonu ve bu sayede yapacak çalışma için üretkenliği arttırmayı hedeflemektedir. Mekan en fazla 1 hafta süre ile 20 kişiye kadar hizmet verebilir. Barınma ihtiyacı çadırlar ile karşılanmaktadır ancak mekan içerisinde gün içerisinde kullanılabilecek dinlenme mekanları düşünülebilir. Kamp alanı için öğrencilerin, çalışma, sosyalleşme, yeme-içme, dinlenme tuvalet ve duş ihtiyaçlarına yönelik mekanlar oluşturması beklenmektedir. Öğrencilerin öncelikle kullanım senaryosunu belirlemeleri ve bu karara uygun atmosfer ve konsept kararlarını almaları beklenmektedir. Yapısal kararlar ve detaylı iç mimari müdahaleler belirlenen konsept kararlarına göre yapılacaktır.

STÜDYO YÜRÜTÜCÜLERİ 

Öğr. Gör. Onur Kutluoğlu

Öğr. Gör. Eren Yünür

Tasarım Projesi

bottom of page