top of page
2020-2021 Güz Dönemi  İÇT Dikey Stüdyo I
2020-2021 Yaz Dönemi      İÇT221 Dikey Tasarım Stüdyosu

Gece | Gündüz

Dikey Stüdyo III

2020-2021 Yaz Dönemi’nde bağlamsal referansı bulunmayan, 250 metrekare taban alanına sahip, gece-gündüz kullanım durumunu ve çoklu kullanıcı/işlevi içeren bir kamusal mekân tasarlanması beklenmektedir. Bu doğrultuda projenin kapsamında yer alabilecek işlevler yürütücü ve öğrencilerin katılımcı yaklaşımıyla belirlenecektir.

Projenin amacı, yapılı bir çevre tanımı dahilinde (net sınırları cephe ilişkisiyle kurulan) seçili işlevleri ve kullanıcı birlikteliğini irdelemektir. Ek olarak, bağlamsal çerçeve öğrenciler tarafından senaryo kapsamında bir veri olarak değerlendirilebilir. Bu projenin amacı, üçüncü yarıyıl öğrencilerine mekânsal strateji geliştirme, mekânın olasılıklarını/potansiyellerini değerlendirme (yapısal bağlamda), kullanıcı- mekân birlikteliğine bağlı atmosferi geliştirmektir.

STÜDYO YÜRÜTÜCÜLERİ 

Doç.Dr. Meryem YALÇIN

Öğr.Gör.Dr. Betül Bilge ÖZDAMAR

Y.L. Burs. Öğr.Gizem ÇORLULUOĞLU

bottom of page